Επικοινωνία
Πολλοί από εσάς που θα συμμετέχετε σε αυτό το Σεμινάριο έχετε ξεκινήσει ή αποφασίσατε να ξεκινήσετε μαθήματα πνευματικής μεταμόρφωσης . Είναι αδύνατον να σας συμβαίνει κάτι τυχαία.
Έχουμε υψηλές προσδοκίες ότι αυτό το Σεμινάριο θα ανοίξει μία τελείως καινούργια και προηγουμένως απορριπτέα ή μόλις και μετά βίας πιθανότητα μιας απευθείας επαφή με την αιώνια δημιουργική ενέργεια του Συμπαντικού Νου. Έχετε αγγίξει τον Νου του Θεού ο οποίος είναι εντέλει μόνο η φυσική σας κληρονομιά. Περιβάλλεστε από ένα μυστηριώδες συναρπαστικό αναπόδραστο δίλημμα μιας πνευματικής εμπειρίας που δεν είναι καθόλου αυτού του κόσμου ούτε και αυτού του χρόνου και τόπου. Αυτή η καινούργια πραγματικότητα δεν έχει τίποτε να κάνει με τον κόσμο φάντασμα που σας περιβάλλει. Πράγματι, αυτός είναι ο κόσμος από τον οποίο θα ξεφύγετε και έχετε ήδη ξεφύγει.
Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες.
Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο,
Σας παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο