Programma overzicht
Kies dag:  
Dag 1: vrijdag 16 september 2011
Opening Evenement
Programma voor opening evenement
18:00 - 18:50 uur
(Revelation Hall)
Openingsceremonie
Welkomstwoord en gebeden
met Wolter en Arty
19:00 - 21:00 uur
(Healing Center Sanctuary)
Concert
De Miracles Music band en entertainers verwelkomen je met zingen en dansen.
Dit evenement is een blijde samenkomst waarin we de vrijheid vieren die de
helende kracht van liefde en vergeving aan heel de wereld schenkt.
Dank je voor je aanwezigheid. We zijn blij dat je hier bent.
De lijst van dagelijkse activiteiten in dit programma is zo compleet als mogelijk
wasvten tijde van publicatie. Dit evenement is nog steeds in ontwikkeling.
Het Miracles Healing Center ontvangt elke dag telefoontjes van over de hele wereld.
We hopen dat je dit telefoonnummer (USA) 001-608-253-4325 zult bellen voor
het laatste nieuws over dit evenement.
Je bent overal van harte welkom.
Alle evenementen tijdens The Passion of Creative Mind zijn voor iedereen
opengesteld en worden met liefde en dankbaarheid aangeboden.
Jouw bijdragen aan de waardevolle dienstverleningen
door deze helende leraren worden zeer op prijs gesteld.
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Gebed van de dag
Laat ik me herinneren dat er geen zonde is.
Zonde is de enige gedachte die maakt dat God als doel onbereikbaar lijkt. Wat anders zou ons blind kunnen maken voor wat voor de hand ligt, en duidelijker doen lijken wat vreemd is en vervormd? Wat anders dan zonde veroorzaakt onze aanvallen? Wat anders dan zonde kan de bron zijn van schuld, die straf en lijden eist? En wat anders dan zonde kan de bron zijn van angst, die Gods schepping verduistert en aan liefde de eigenschappen van angst en aanval toebedeelt?
Vader, ik wil vandaag niet waanzinnig zijn. Ik wil niet bang voor liefde zijn, noch een toevlucht zoeken in haar tegendeel. Want liefde kent geen tegendeel. U bent de Bron van al-wat-is. En al-wat-is blijft bij U, en U bij al-wat-is.
Dag 2: zaterdag 17 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
Portalen van wonderheling
Nohra

9:00 - 11:50 uur
Een sessie gericht op de demonstratie van de onmiddellijke en dramatische mogelijkheden van heling door middel van de portalen ‘Vastbeslotenheid’, ‘Volharding’, ‘Vergeving’, ‘Dankbaarheid’, ‘Liefde’ en ‘Vrede’.

 
12:00 uur
Lunchpauze

(Healing Center - Kapel)
12:00 - 13:50 uur
Gourmet Vegetarische Lunch

 
Introductie van
Een Cursus in Wonderen

12:00 - 1:30 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

12:45 uur
Urtext lezing
Charlotte en team

(Healing Center - Stille Kamer)
12:45 - 13:45 uur
Lezen van het originele manuscript van Een Cursus in Wonderen ~ hoofdstuk 1 tot 5.

 
16:00 uur
Persoonlijke passage door het portaal

16:00 - 14:50 uur
Ervaar de helende kracht van de portalen van het Miracles Healing Center. Je bent van harte uitgenodigd om in alle vrijheid deze private gebedsplaatsen te ervaren.

Het uitbrengen van de inwendige artiest
Ricky

16:00 - 14:50 uur
Een bevrijdende demonstratie van het gemak van creatieve zelfexpressie.

Introductie van
Een Cursus in Wonderen

16:00 - 17:30 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

15:00 uur
Cirkel van licht
Philly

15:00 - 17:50 uur
Een intieme en interactieve bijeenkomst van het luisteren naar en delen van ervaringen van heling en ontwaken.

De transformatieve kunst van muziek
Tony C.

15:00 - 17:50 uur
De creatieve communicatie van het lied. Een muzikale uitvoering met wonderbaarlijke harmonieuze ideeën over de vreugde van leven.

16:00 uur
De fysiologie van de verlichtende
geest: kwantum heling
Devavan

16:00 - 17:20 uur
Wedergeboorte en verlichting van het hele lichaam, zoals de lichamelijke wederopstanding beschreven wordt in het Hindoe systeem van chakra’s en in het christelijke boek van Openbaringen.

De essentie van het schrijven
Ray C.

16:00 - 17:20 uur
Een stimulerende workshop over de basisprincipes van het schrijven.

17:30 uur
Dinerpauze

(Healing Center - Kapel)
17:30 - 18:50 uur
Een selectie van Ricky’s beroemde soepen zal dagelijks geserveerd worden als diner.

 
Introductie van
Een Cursus in Wonderen

17:30 - 19:00 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

19:00 uur
Korte film
Mark T.

19:00 - 20:00 uur

Hoofdfilm
Hartmut

19:00 - 9:00 uur
"Uitgang via de cadeauwinkel"

20:00 uur
Einde
 
Gebed van de dag
Laat ik me herinneren dat God mij geschapen heeft.
Vader, ik heb mezelf niet gemaakt, hoewel ik in mijn waanzin dacht van wel. Maar, als Uw Gedachte, heb ik mijn bron niet verlaten en ben ik altijd deel gebleven van Wie mij geschapen heeft. Uw Zoon, mijn Vader, roept U vandaag aan. Laat me mij herinneren dat U mij geschapen hebt. Laat me mij mijn Identiteit herinneren. En laat mijn zondeloosheid weer oprijzen voor de visie van Christus, waarmee ik vandaag wil kijken naar mijn broeders en mijzelf.
Nu herinneren we ons onze Bron en daarin vinden we eindelijk onze ware Identiteit. Wij zijn waarlijk heilig, want onze Bron kan van geen zonde weten. En wij die Zijn Zonen zijn, zijn elkaars evenbeeld en de gelijkenis van Hem.
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Dag 3: zondag 18 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
Portalen van wonderheling
Joany

9:00 - 11:50 uur
Een sessie gericht op de demonstratie van de onmiddellijke en dramatische mogelijkheden van heling door middel van de portalen ‘Licht’, ‘Vreugde’, ‘Geest’, ‘Kracht’, ‘Vrijheid’ en ‘Thuis’.

 
12:00 uur
Lunchpauze

(Healing Center - Kapel)
12:00 - 13:50 uur
Gourmet Vegetarische Lunch

 
Introductie van
Een Cursus in Wonderen

12:00 - 1:30 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

12:45 uur
Urtext lezing
Charlotte en team

(Healing Center - Stille Kamer)
12:45 - 13:45 uur
Lezen van het originele manuscript van Een Cursus in Wonderen ~ hoofdstuk 1 tot 5.

 
16:00 uur
Persoonlijke passage door het portaal

16:00 - 14:50 uur
Ervaar de helende kracht van de portalen van het Miracles Healing Center. Je bent van harte uitgenodigd om in alle vrijheid deze private gebedsplaatsen te ervaren.

Geraakt door God: het op schrift
stellen van je ervaringen
Ray C.

16:00 - 17:50 uur
Een stimulerende workshop over het op schrift stellen van ervaringen.

Introductie van
Een Cursus in Wonderen

16:00 - 17:30 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

15:00 uur
Cirkel van licht
Lillums

15:00 - 17:50 uur
Een intieme en interactieve bijeenkomst van het luisteren naar en delen van ervaringen van heling en ontwaken.

16:00 uur
Hoe simpel is de oplossing:
er is één leven en dat deel ik met God
Peter and Lily

16:00 - 17:20 uur
De onthulling van het geheim van verlossing. De visie van heiligheid: de creatieve her-associatie van je identiteit tot je gehele Zelf.

Het geheel in elk onderdeel:
Retablos Workshop
Nancy

16:00 - 17:20 uur
Retablos (Spaans voor "achter het altaar") zijn godsdienstige kunstwerken. Ze illustreren en representeren een transformatieve of wonderbaarlijke ervaring. Je hoeft geen artiest te zijn om een retabel te maken, en hoe het eruit ziet wordt volledig aan jou overgelaten. Doe mee. Alle materialen zijn beschikbaar.

Het delen in de transformatieve passie
van de poëtische geest
Clare and Jubi

16:00 - 17:20 uur
Een diepe verrijkende ontmoeting met de grootse poëten, en het avontuur van het delen van je persoonlijke poëzie.

17:30 uur
Dinerpauze

(Healing Center - Kapel)
17:30 - 18:50 uur
Een selectie van Ricky’s beroemde soepen zal dagelijks geserveerd worden als diner.

 
Introductie van
Een Cursus in Wonderen

17:30 - 19:00 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

19:00 uur
Vespers
Boris

19:00 - 20:00 uur

 
20:00 uur
Einde
 
Gebed van de dag
God is mijn toevlucht en geborgenheid.
Ik zal me vereenzelvigen met dat waarvan ik denk dat het mijn toevlucht en geborgenheid is. Ik zal mezelf daar zien waar ik mijn kracht zie, en denken dat ik binnen de vesting leeft waar ik veilig ben en niet kan worden aangevallen. Laat ik vandaag geen geborgenheid zoeken in gevaar, noch proberen mijn vrede te vinden in een moorddadige aanval. Ik leef in God. In Hem vind ik mijn toevlucht en mijn kracht.
In Hem ligt mijn Identiteit. In Hem is eeuwigdurende vrede. En alleen daar zal ik me herinneren Wie ik werkelijk ben.
Laat me geen afgoden zoeken. Vandaag wil ik thuiskomen bij U, Vader. Ik verkies te zijn zoals U mij geschapen hebt, en de Zoon te vinden die U geschapen hebt als mijn Zelf.
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Dag 4: maandag 19 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
Van tijd tot de eeuwigheid:
Hoe het wonder werkt
Theo

9:00 - 11:50 uur
Van newtoniaanse objectiviteit tot kwantum subjectiviteit. De wijze van wonderen. De omkeer van de tijdelijke orde. Leven in het eeuwige nu door het loslaten van opeenvolgend denken – de continuïteit van je perceptuele gedachte die het holografische universum vormt. Het verenigde krachtveld dat de Heilige Geest is.

 
12:00 uur
Lunchpauze

(Healing Center - Kapel)
12:00 - 13:50 uur
Gourmet Vegetarische Lunch

 
12:45 uur
Urtext lezing
Charlotte en team

(Healing Center - Stille Kamer)
12:45 - 13:45 uur
Lezen van het originele manuscript van Een Cursus in Wonderen ~ hoofdstuk 1 tot 5.

 
16:00 uur
Persoonlijke passage door het portaal

16:00 - 14:50 uur
Ervaar de helende kracht van de portalen van het Miracles Healing Center. Je bent van harte uitgenodigd om in alle vrijheid deze private gebedsplaatsen te ervaren.

Het bouwen van de inwendige tempel
Roger and Paul

16:00 - 14:50 uur
De kunst van constructieve deconstructie. Het ongedaan maken van wat nooit gedaan is.

15:00 uur
Cirkel van licht
Laurel

15:00 - 17:50 uur
Een intieme en interactieve bijeenkomst van het luisteren naar en delen van ervaringen van heling en ontwaken.

De transformatieve kunst van muziek
Kevin Andrew

15:00 - 17:50 uur
De creatieve communicatie van het lied. Een muzikale uitvoering met wonderbaarlijke harmonieuze ideeën over de vreugde van leven.

16:00 uur
Middagthee met Mary Baker Eddy: Christian Science en de missie van
Een Cursus in Wonderen
Alden, Darla and Monty

16:00 - 17:20 uur
Ware heling als een zalige ontdekking van
de zeer fundamentele erkenning van de onvermijdelijkheid van de enkelvoudige universele scheppende geest.

Inspiratie van de artistieke gedachte
Abby and Luis

16:00 - 17:20 uur
Een unieke seminar die een uitnodiging tot
de tafel van meesterschap aanreikt via de archetypische herinnering van het meesterwerk.

17:30 uur
Dinerpauze

(Healing Center - Kapel)
17:30 - 18:50 uur
Een selectie van Ricky’s beroemde soepen zal dagelijks geserveerd worden als diner.

 
19:00 uur
Korte film
Christer

19:00 - 20:00 uur

 
20:00 uur
Einde
 
Gebed van de dag
Laat me vandaag geen verschillen zien.
Vader, U hebt één Zoon. En hij is het die ik vandaag wil zien. Hij is Uw ene schepping. Waarom zou ik duizend vormen waarnemen in wat steeds één blijft? Waarom zou ik dit ene duizend namen geven waneer één enkele volstaat? Want Uw Zoon moet Uw Naam dragen, omdat U hem schiep. Laat me hem niet zien als een vreemde voor zijn Vader, noch als een vreemde voor mijzelf.
Want hij is deel van mij en ik van hem, en wij zijn deel van U, die onze Bron bent, eeuwig verenigd in Uw Liefde, eeuwig de heilige Zoon van God.
Wij die één zijn, willen vandaag opnieuw de waarheid over onszelf kennen. We willen thuiskomen en in eenheid rusten. Want daar is vrede en nergens anders kan vrede worden gezocht en gevonden.
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Dag 17: dinsdag 20 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
Vergeving is de sleutel tot geluk
Clare

9:00 - 11:50 uur
Het openen van je hart en geest tot de onbeperkte uitbreiding van het Zelf voorbij aan menselijke waarnemingen en oordelen.

 
12:00 uur
Lunchpauze

(Healing Center - Kapel)
12:00 - 13:50 uur
Gourmet Vegetarische Lunch

 
12:45 uur
Urtext lezing
Charlotte en team

(Healing Center - Stille Kamer)
12:45 - 13:45 uur
Lezen van het originele manuscript van Een Cursus in Wonderen ~ hoofdstuk 1 tot 5.

 
16:00 uur
Persoonlijke passage door het portaal

16:00 - 14:50 uur
Ervaar de helende kracht van de portalen van het Miracles Healing Center. Je bent van harte uitgenodigd om in alle vrijheid deze private gebedsplaatsen te ervaren.

Vrijheid nu! Kunst workshop
Hartmut, Ulli, Ute and Andreas

16:00 - 17:50 uur
Een stimulerende en bevrijdende workshop in een demonstratie van het gemak en de passie van creatieve zelfexpressie.

15:00 uur
Cirkel van licht
Maria Torres

15:00 - 17:50 uur
Een intieme en interactieve bijeenkomst van het luisteren naar en delen van ervaringen van heling en ontwaken.

 
16:00 uur
12 Stappen tot verlichting
(Hoe het werkelijk werkt)
Een Cursus in Wonderen
en het 12-stappen programma
Pat and Saundra

16:00 - 17:20 uur
Staan op het laatste keerpunt. De onvermijdelijke genade van overgave. Het ongedaan maken van de inherente wrok en verbolgenheid van de menselijke geest. Leven in het heilig ogenblik. De verwerkelijking van de onmetelijke grootsheid van volledig ontwaken.

De transformerende passie
van de poëtische geest
Wim

16:00 - 17:20 uur
Een verrijkende ontmoeting met de grootse poëten, inclusief het avontuur van het delen van je persoonlijke poëtische uitdrukkingen.

17:30 uur
Dinerpauze

(Healing Center - Kapel)
17:30 - 18:50 uur
Een selectie van Ricky’s beroemde soepen zal dagelijks geserveerd worden als diner.

 
19:00 uur
Vespers
Jane

19:00 - 20:00 uur

 
20:00 uur
Einde
 
Gebed van de dag
Mijn heilige visie ziet alles zuiver.
Vader, Uw Denkgeest heeft al-wat-is geschapen. Uw Geest is erin binnengegaan, Uw Liefde heeft er leven aan gegeven. En zou ik dan wat U geschapen hebt willen zien als iets wat zondig kan worden gemaakt? Ik wil zulke duistere en angstwekkende beelden niet zien. Een gekkendroom is voor mij bepaald geen geschikte keus als alternatief voor alle lieflijkheid waarmee U de schepping hebt gezegend, als haar zuiverheid, haar vreugde, en haar eeuwige, vredige thuis in U.
En laten we, zolang we nog buiten de Hemelpoort verblijven, naar al wat we zien met de heilige visie en de ogen van Christus kijken. Laten alle verschijningsvormen ons zuiver toeschijnen, zodat we er in onschuld aan voorbij kunnen gaan om ons samen naar het huis van onze Vader te begeven, als broeders en de heilige Zonen van God.
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Dag 6: woensdag 21 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
De extensie van onvoorwaardelijke Liefde
Mitch and John

9:00 - 11:50 uur
“En de heerlijkheid van de Heere
is geopenbaard…”
in dit volmaakte ogenblik van “hier en nu”.

 
12:00 uur
Lunchpauze

(Healing Center - Kapel)
12:00 - 13:50 uur
Gourmet Vegetarische Lunch

 
12:45 uur
Urtext lezing
Charlotte en team

(Healing Center - Stille Kamer)
12:45 - 13:45 uur
Lezen van het originele manuscript van Een Cursus in Wonderen ~ hoofdstuk 1 tot 5.

 
16:00 uur
Persoonlijke passage door het portaal

16:00 - 14:50 uur
Ervaar de helende kracht van de portalen van het Miracles Healing Center. Je bent van harte uitgenodigd om in alle vrijheid deze private gebedsplaatsen te ervaren.

No Parking! Kunst workshop
Sonja, Lily and Lambie

16:00 - 17:50 uur
Wederom een stimulerende en bevrijdende workshop in de passie van creatieve zelfexpressie.

15:00 uur
Cirkel van licht
Jan H.

15:00 - 17:50 uur
Een intieme en interactieve bijeenkomst van het luisteren naar en delen van ervaringen van heling en ontwaken.

 
16:00 uur
De goddelijke kracht van de rede
Glad

16:00 - 17:20 uur
De transformatie van de geest door middel van het dialectische proces. Inclusief de filosofie van Socrates et al, het neoplatonisme van Plotinus,
de leer van de enkelvoudige geest van Giordano Bruno en het werkboek van Een Cursus in Wonderen.

Herinnering van het vergeten lied:
de kunst van ware communicatie
Tim and Jimmy

16:00 - 17:20 uur
Een unieke en verlichtende klas in een demonstratie van de buitengewone kunst
van ware communicatie.

17:30 uur
Dinerpauze

(Healing Center - Kapel)
17:30 - 18:50 uur
Een selectie van Ricky’s beroemde soepen zal dagelijks geserveerd worden als diner.

 
19:00 uur
Korte film
Abby G.

19:00 - 20:00 uur

 
20:00 uur
Einde
 
Gebed van de dag
Ik ben omringd door de Liefde van God.
Vader, U staat voor en achter mij, naast mij, op de plaats waar ik mezelf zie, en overal waar ik ga. U bent in alles waarnaar ik kijk, in de geluiden die ik hoor, en in iedere hand die zich naar de mijne uitstrekt. Ik U verdwijnt de tijd, en wordt plaats een zinledig geloof. Want wat Uw Zoon omringt en hem veilig beschermt is de Liefde zelf. Er is geen andere bron dan deze, en er is niets dat niet in haar heiligheid deelt, niets dat buiten
Uw ene schepping staat, of verstoken is van de Liefde die alles in zichzelf omvat. Vader, Uw Zoon is zoals Uzelf. Wij komen in Uw eigen Naam tot U vandaag, om binnen Uw oneindige Liefde in vrede te zijn.
Mijn broeders, sluit je vandaag hierin bij mij aan. Dit is het gebed van verlossing. Moeten we ons niet verenigen in wat de wereld zal verlossen, samen met ons?
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Dag 7: donderdag 22 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
Directe toepassing van wonderbaarlijke heling en lichaamstransfiguratie
John C.

9:00 - 11:50 uur
Het directe proces van spontane heling door een momentele herkenning van onze volmaaktheid in een daad van totale Liefde.

 
12:00 uur
Lunchpauze

(Healing Center - Kapel)
12:00 - 13:50 uur
Gourmet Vegetarische Lunch

 
Introductie van
Een Cursus in Wonderen

12:00 - 1:30 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

12:45 uur
Urtext lezing
Charlotte en team

(Healing Center - Stille Kamer)
12:45 - 13:45 uur
Lezen van het originele manuscript van Een Cursus in Wonderen ~ hoofdstuk 1 tot 5.

 
16:00 uur
Persoonlijke passage door het portaal

16:00 - 14:50 uur
Ervaar de helende kracht van de portalen van het Miracles Healing Center. Je bent van harte uitgenodigd om in alle vrijheid deze private gebedsplaatsen te ervaren.

Het uitbrengen van de inwendige artiest
Arty

16:00 - 14:50 uur
Een bevrijdende demonstratie van het gemak van creatieve zelfexpressie.

Het ritme en de rede van de werkelijkheid: Blank vers in Een Cursus in Wonderen
Ray C.

16:00 - 17:50 uur
Een diepgaande kijk op de metrische verscheidenheid in de Cursus en waarom en hoe het werkt.

15:00 uur
Cirkel van licht
Henry

15:00 - 17:50 uur
Een intieme en interactieve bijeenkomst van het luisteren naar en delen van ervaringen van heling en ontwaken.

De kunst van het luisteren
naar de creatieve geest
Alden

15:00 - 17:50 uur
Een verlichtende seminar in de demonstratie van de actie van geesttransformatie.

16:00 uur
Het verlichtende pad van
de Oosterse meesters
Kristen

16:00 - 17:20 uur
De poort van de Upanishad. De traditie van Advaita Vedanta. De ware verwezenlijking van samadhi. Het ontwaken van de Goddelijke Kracht.

Weerspiegelingen van Nu:
de gouden ratio in fotografie
Theo and Leda

16:00 - 17:20 uur
Een klas over compositie. We kijken naar de gouden ratio en de regel van derden, zodat we de goddelijke orde van schoonheid kunnen herkennen en die op onze fotografische compositie kunnen toepassen. Breng je foto's op CD of memory stick.

Lessen, afbeeldingen en spontaan schrijven
Janni

16:00 - 17:20 uur
Een opwindende en onthullende workshop. Ontdek je verborgen talenten.

17:30 uur
Dinerpauze

(Healing Center - Kapel)
17:30 - 18:50 uur
Een selectie van Ricky’s beroemde soepen zal dagelijks geserveerd worden als diner.

 
Introductie van
Een Cursus in Wonderen

17:30 - 19:00 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

19:00 uur
Vespers
M. Elise

19:00 - 20:00 uur

Mijn hart klopt
in de vrede van God
Roger en Mariah

(Revelation Hall - buiten)
19:00 - 20:00 uur
Een stimulerende drum workshop. Jouw actieve deelname aan het hemelse ritme van het leven.

20:00 uur
Einde
 
Gebed van de dag
De zachtaardigheid van de schepping is al wat ik zie.
Ik heb inderdaad de wereld verkeerd begrepen, omdat ik mijn zonden erop heb gelegd en die naar me terug zag kijken. Hoe venijnig leken ze! En hoe misleid was ik te denken dat wat ik vreesde zich in de wereld bevond, in plaats van enkel in mijn geest. Vandaag zie ik de wereld in de hemelse zachtaardigheid waarmee de schepping straalt. Er schuilt geen angst in. Laat niet de uiterlijke schijn van mijn zonden het hemelse licht verduisteren dat de wereld overstraalt.
Wat daar weerspiegeld wordt, huis in de Geest van God. De beelden die ik zie, weerspiegelen mijn gedachten. Toch is mijn geest één met die van God. En zo kan ik de zachtaardigheid van de schepping zien.
In stilte wil ik naar de wereld kijken, die Uw Gedachten slechts weerspiegelt alsook de mijne. Laat ik onthouden dat ze dezelfde zijn en ik zal de zachtaardigheid van de schepping zien.
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Dag 8: vrijdag 23 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
Het geschenk van heling:
leven in het eeuwige nu
Lois

9:00 - 11:50 uur
Van afscheiding en tijd naar de grote vreugde van hier en nu: de vergeving van wat er nooit was.

 
12:00 uur
Lunchpauze

(Healing Center - Kapel)
12:00 - 13:50 uur
Gourmet Vegetarische Lunch

 
Introductie van
Een Cursus in Wonderen

12:00 - 1:30 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

12:45 uur
Urtext lezing
Charlotte en team

(Healing Center - Stille Kamer)
12:45 - 13:45 uur
Lezen van het originele manuscript van Een Cursus in Wonderen ~ hoofdstuk 1 tot 5.

 
16:00 uur
Persoonlijke passage door het portaal

16:00 - 14:50 uur
Ervaar de helende kracht van de portalen van het Miracles Healing Center. Je bent van harte uitgenodigd om in alle vrijheid deze private gebedsplaatsen te ervaren.

Het bouwen van de inwendige tempel
Barry, Jeffrey, Elbert and Hamid

16:00 - 17:50 uur
De kunst van constructieve deconstructie.
Het ongedaan maken van wat nooit gedaan is.

15:00 uur
Cirkel van licht
Alden and Darla

15:00 - 17:50 uur
Een intieme en interactieve bijeenkomst van het luisteren naar en delen van ervaringen van heling en ontwaken.

 
16:00 uur
De moedige en simpele daad
van totale vergeving
Winnie

16:00 - 17:20 uur
Kun jij je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen, geen zorgen en geen angsten te hebben, maar gewoon de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn? Toch is dat het waar de tijd toe dient: om juist dat te leren en verder niets.

Zien met nieuwe ogen:
Fotografie workshop
Jas

16:00 - 17:20 uur
Alles over visie, licht en het heilig ogenblik. Een workshop over het voorbijzien aan de vorm. Breng je camera en jezelf!

Introductie van
Een Cursus in Wonderen

16:00 - 17:20 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

17:30 uur
Dinerpauze

(Healing Center - Kapel)
17:30 - 18:50 uur
Een selectie van Ricky’s beroemde soepen zal dagelijks geserveerd worden als diner.

 
19:00 uur
Alles over God
en hoe Hem te vinden
Peter and Lily

19:00 - 20:00 uur
Het begin van een intensief weekend van heling...

 
Het delen van de transformatieve passie
van de poëtische geest
Marilyn

19:00 - 8:50 uur
Een diepe verrijkende ontmoeting met de grootse poëten, en het avontuur van het delen van je persoonlijke poëzie.

20:00 uur
Einde
 
Gebed van de dag
Mijn heilige Zelf woont in jou, Zoon van God.
Vader, U hebt me al Uw Zonen gegeven als mijn verlossers en mijn raadgevers in het zien, als degenen die Uw heilige Stem tot mij brengen. In hen bent U weerspiegeld en in hen kijkt Christus terug naar mij vanuit mijn Zelf. Laat Uw Zoon Uw heilige Naam niet vergeten. Laat Uw Zoon zijn heilige Oorsprong niet vergeten. Laat Uw Zoon niet vergeten dat Zijn Naam de Uwe is.
Vandaag betreden we het Paradijs, terwijl we Gods Naam en die van ons aanroepen en ons Zelf in ieder van ons erkennen, verenigd in Gods heilige Liefde. Hoeveel verlossers heeft God ons niet gegeven! Hoe kunnen we de weg naar Hem kwijtraken, wanneer Hij de wereld gevuld heeft met hen die naar Hem wijzen en ons het zicht geschonken heeft om naar hen te kijken?
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Dag 9: zaterdag 24 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
Portalen van wonderheling
Wolter

9:00 - 11:50 uur
Een sessie gericht op de demonstratie van de onmiddellijke en dramatische mogelijkheden
van heling door middel van de portalen 'Vastbeslotenheid', 'Volharding', 'Vergeving', 'Dankbaarheid', 'Liefde' en 'Vrede'.

 
12:00 uur
Lunchpauze

(Healing Center - Kapel)
12:00 - 13:50 uur
Gourmet Vegetarische Lunch

 
Introductie van
Een Cursus in Wonderen

12:00 - 1:30 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

12:45 uur
Urtext lezing
Charlotte en team

(Healing Center - Stille Kamer)
12:45 - 13:45 uur
Lezen van het originele manuscript van Een Cursus in Wonderen ~ hoofdstuk 1 tot 5.

 
16:00 uur
Persoonlijke passage door het portaal

16:00 - 14:50 uur
Ervaar de helende kracht van de portalen van het Miracles Healing Center. Je bent van harte uitgenodigd om in alle vrijheid deze private gebedsplaatsen te ervaren.

De melodie van kunst en
de kunst van de melodie
Tony S. en Matty

16:00 - 17:50 uur
Een bevrijdende demonstratie van het gemak van creatieve zelfexpressie.

Voorbereidingen
in de Ballroom
Muzikanten en helpers
15:00 uur
Cirkel van licht
Amrit

15:00 - 17:50 uur
Een intieme en interactieve bijeenkomst van het luisteren naar en delen van ervaringen van heling en ontwaken.

 
16:00 uur
Het natuurlijke proces van wonderbaarlijke heling
Erik D.

16:00 - 17:20 uur
Zie hoe je nu simpelweg een voortdurend verrijzende lichaamsassociatie ontwikkelt door
in het constante moment van je reünie met de eeuwig scheppende Geest van God te blijven.

Ontketen de innerlijke creatieve passie: kunst workshop
Great Ray

16:00 - 17:20 uur
We herontdekken in deze workshop het vuur van de passie die we met het hele universum delen.

17:30 uur
Dinerpauze

(Healing Center - Kapel)
17:30 - 18:50 uur
Een selectie van Ricky’s beroemde soepen zal dagelijks geserveerd worden als diner.

 
19:00 uur
 
 
Zaterdagavond dansfeest
Gebed van de dag
Mijn hart klopt mee in de vrede van God.
Om mij heen is al het leven dat God in Zijn Liefde schiep. Het roept mij toe in elke harteklop en in elke ademtocht, in elke handeling en in elke gedachte. Vrede vervult mijn hart en overstroomt mijn lichaam met het doel van vergeving. Nu is mijn geest geheeld, en al wat ik nodig heb om de wereld te verlossen is mij gegeven. Elke hartslag brengt me vrede, elke ademtocht vervult me met kracht.
Ik ben een boodschapper van God, geleid door Zijn Stem, door Hem in liefde gedragen, en voor eeuwig kalm en vredig in Zijn liefdevolle armen gehouden. Elke hartslag roept Zijn Naam en krijgt telkens antwoord van Zijn Stem die me verzekert dat ik thuis ben in Hem.
Laat ik aan Uw Antwoord, niet aan het mijne gehoor geven. Vader, mijn hart klopt mee in de vrede die het Hart van Liefde heeft geschapen. Het is daar en daar alleen dat ik thuis kan zijn.
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Dag 10: zondag 25 september 2011
PLAATS
TIJD
MHC Sanctuary
MHC Revelation Hall
Cheese Factory Bridge/Ballroom
8:00 uur
 
Prelude met livemuziek

8:00 - 8:50 uur
Een tijd van meditatie en zelfverwerkelijking met muzikale begeleiding. Iedereen is welkom. Kom gewoon zoals je bent.

9:00 uur
Portalen van wonderheling
Jubi

9:00 - 11:50 uur
Een sessie gericht op de demonstratie van de onmiddellijke en dramatische mogelijkheden van heling door middel van de portalen ‘Licht’, ‘Vreugde’, ‘Geest’, ‘Kracht’, ‘Vrijheid’ en ‘Thuis’.

 
12:00 uur
 
Lunch festiviteit
EINDE EVENEMENT

12:00 - 15:00 uur
Lunch festiviteit met liveoptredens Beëindiging van tentoonstelling

Introductie van
Een Cursus in Wonderen

12:00 - 13:30 uur
Geschiedenis en overzicht van de fundamentele catechismus van verlichting; een antwoord op al je vragen.

Gebed van de dag
Laat alles zijn precies zoals het is.
Laat me vandaag niet Uw criticus zijn, Heer, en tegen U oordelen. Laat ik niet proberen me te mengen in Uw schepping en die tot ziekelijke vormen te vervormen. Laat ik bereid zijn mijn wensen terug te trekken van haar eenheid, en haar aldus te laten zijn zoals U haar schiep. Want zo zal ik ook in staat zijn mijn Zelf te herkennen zoals U mij geschapen hebt. In liefde werd ik geschapen en in liefde zal ik voor eeuwig blijven. Wat kan me bang maken, wanneer ik alles laat zijn precies zoals het is?
Laat onze blik vandaag niet godslasterlijk zijn, en laten we onze oren evenmin naar leugentongen laten hangen. Alleen de werkelijkheid is vrij van pijn. Allen de werkelijkheid is vrij van verlies. Allen de werkelijkheid is volkomen veilig. En alleen dit zoeken wij vandaag.
Kunst van de Getransformeerde Geest
De tentoonstelling is gratis en kan tijdens het evenement van The Passion of Creative Mind elke dag tussen 8.00 uur 's ochtends en zonsondergang bezocht worden.
Wees nu gezegend in alles wat je doet.
God wendt Zich tot jou om hulp
om de wereld te verlossen.
Leraar van God, Zijn dank schenkt Hij jou,
en heel de wereld zwijgt in de genade
die jij meebrengt van Hem.
Jij bent de Zoon die Hij liefheeft,
en het is jou gegeven het middel te zijn waardoor
Zijn Stem over heel de wereld wordt gehoord,
om alle dingen des tijds te sluiten,
om de aanblik van al het zichtbare te beëindigen,
en om al het veranderlijke ongedaan te maken.
Door jou heen wordt een wereld ingeluid,
die ongezien is, ongehoord, maar er waarlijk is.
Heilig ben jij, en in jouw licht
weerspiegelt de wereld jouw heiligheid,
want jij bent niet alleen en zonder vrienden.
Ik zeg dank voor jou, en schaar me
bij jouw inspanningen ten gunste van God,
wetend dat die ook te mijner gunste zijn,
en voor allen die met mij op weg zijn naar God.

AMEN.
- Jezus Christus -