De wonderbaarlijke helingskracht van vergevende Liefde
Een laboratorium van het directe proces van spontane heling door de verlichte perceptuele energie van je geest. Een blijvende doorlopende workshop van verlichting door de voortdurende toepassing van de lessen en de tekst van Een Cursus in Wonderen. Het toepassen van het directe proces van spontane heling, door de confrontatie van jouw helende energie van liefde met de inherente angstige toewijding aan ziekte en dood van de menselijke geest.
We zullen samen, door daden van verzoening, onze vreugdevolle verwezenlijking van de eeuwig scheppende werkelijkheid van dit universum delen – een werkelijkheid waar we allen, individueel en verenigd, een ondeelbaar deel van uitmaken door de kracht van vergevende liefde.
Elk van ons draagt een boodschap van wonderbaarlijk spiritueel herstel met zich mee, en in een kwantum ogenblik van vergeving zijn we dienstbaar als een vertegenwoordiging voor de zekerheid dat het licht en de liefde van het ware geluk ons allen omringt.
We zullen een week lang, of een dag, of een uur, of zelfs maar een ogenblik lang het blijde vergeven en vergeten beoefenen van alle wrok die we tegen elkaar en de wereld hadden. Laten we onze grieven loslaten en geen oude koeien uit de sloot halen! We zullen samen vergeven en deze wereld voor onze ogen zien veranderen.
Op dit tijdstip en deze plek verschijnen er overal dramatische aanwijzingen van een hemelse roep – een toenemend overweldigend bewijs van een kracht die elke ziekte van onze geesten en lichamen volmaakt zal genezen.
De helende kracht van onze vergeving zal ons allen een nieuw licht van verdraagzaamheid en begrip schenken dat naar alle naties van deze wereld zal uitstralen in een enkele uitbarsting van helende genade.
We zullen elkaar begroeten als opnieuw geboren burgers in een nieuw continuüm van tijd, teruggekeerd naar het Koninkrijk van God dat ons eeuwig thuis is.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
Kom allen die zwaar beladen zijn en voel de vreugde van de helende kracht van gebed.
We zijn opgeroepen als helers voor allen die beladen zijn met de zorgen van deze wereld.
We komen samen om getuigen te zijn van de kracht
van gebed om onze geesten en lichamen te helen.
Er is ons gevraagd om op dit tijdstip en deze plaats te verschijnen.
We zijn bijeengeroepen door Jezus Christus van Nazareth.
Er zullen onmiddellijke remissies plaatsvinden door de liefhebbende
zorg van Jezus die beloofd heeft bij ons te zijn in deze viering.
Ja, je zult geheeld zijn. Ja, spirituele heling is een onontkoombaar feit.
Onze Vader in de Hemel luistert op dit moment
en zal een antwoord geven op al onze behoeften.
We zullen, door de Heilige Geest, een demonstratie zijn van de onvoorwaardelijke kracht van onze geesten als middelen voor de lichamelijke heling en omzetting van onze lichamen tot een geheel nieuwe staat van heelheid. Kom en wees getuige van de spontane helingskracht van de Liefde die jouw ware identiteit in deze plaats van eenzaamheid en dood is. Je zult het hier, tijdens deze bijeenkomst in een nieuw continuüm van tijd ontdekken, door middel van jouw wonderbaarlijke transformatie in een enkel moment van een overgang buiten de tijd die besloten ligt in de mensheid. We zullen samen de kracht van vergevende liefde demonstreren die elke kwaal van geest en lichaam volledig verwijdert.
Dank je voor je aanwezigheid.  We zijn blij dat je hier bent.
Gedetailleerde informatie over evenementen zal hier binnenkort geplaatst worden.